8 Αυγ 2018

Τέλος οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΥΠΠΟ για τις δραματικές σχολές


Το υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε την 1 Αυγούστου οι εισαγωγικές εξετάσεις ...
στις δραματικές σχολές θα γίνονται μόνο από τις ίδιες τις σχολές 
και με δική τους ευθύνη. «Οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από τα δίδακτρα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές»

Τροπολογία με την οποία αναμορφώνεται η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ψηφίστηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο τονίζει ότι η αναμόρφωση γίνεται «χωρίς να αίρεται ο χαρακτήρας των σχολών ως ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Συγκερκιμένα, το υπουργείο σημειώνει ότι πλέον οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο από τις Σχολές και με δική τους ευθύνη, ενώ «σπουδαστές στην Σχολή θα εγγράφονται μόνον οι επιτυχόντες σε αυτές». Αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων το ΥΠΠο σημειώνει ότι θα προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και θα προκαθορίζεται στην προκήρυξη που εκδίδει ο υπουργός Πολιτισμού. 

Παράλληλα, το υπουργείο διευκρινίζει, επίσης, ότι «με τον τρόπο αυτό παύει ο άτυπος θεσμός των «ακροατών», μια χρόνια παθογένεια του προϋπάρχοντος συστήματος και επέρχεται ομοιογένεια των σπουδαστών κατά την διάρκεια της τριετούς φοίτησης, των εξετάσεων ανά έτος καθώς και στο πτυχίο».

Με την εν λόγω τροπολογία το υπουργείο σημειώνει δε ότι οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από περιττά δίδακτρα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΥΠΠΟ. «Η εξέταση των σπουδαστών θα γίνεται από τις Επιτροπές του υπουργείου με την ολοκλήρωση των σπουδών του τρίτου έτους».

«Περαιτέρω», συμπληρώνει το υπουργείο Πολιτισμού, «αναβαθμίζεται ουσιαστικά η εποπτεία των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης από το υπουργείο, καθώς Ειδική Επιτροπή θα παρακολουθεί τις Προαγωγικές Εξετάσεις στα κύρια μαθήματα του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών και θα συντάσσει Ειδική Έκθεση, η οποία θα περιγράφει το επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς όμως να βαθμολογεί. Η Ειδική Έκθεση θα κοινοποιείται εκτός από τη Σχολή, στον Υπουργό και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 25 του ν.1158/1981 που επανενεργοποιείται».

Τέλος, σημειώνεται ότι «με προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων προς τις Σχολές και διεξαγωγής των Εξετάσεων με έναρξη το σχολικό έτος 2018-19»

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο