8 Αυγ 2018

Το υπουργείο Πολιτισμού επιχορηγεί 26 ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια


Είκοσι έξι ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια επιχορηγεί το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενισχύοντας ...
για δεύτερη χρονιά την ελληνική χορογραφική δημιουργία και την ελληνική χορευτική κοινότητα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιχορηγεί τις ομάδες με το συνολικό ποσό των 610.000 ευρώ για την περίοδο 2018-19, «ποσόν αυξημένο σε σχέση με την περίοδο 2017-2018 (529.000 ευρώ). Η αύξηση του ποσού επέτρεψε την εξ' ολοκλήρου χρηματοδότηση των προτάσεων των επιλεγέντων, από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού, επιχορηγούμενων σχημάτων, από τις 68 αιτήσεις που κατέθεσαν χορογράφοι από την ελληνική επικράτεια», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Επιτροπή, αποτελούμενη από την πρόεδρο Πηνελόπη Ηλιάσκου, υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγράμματος του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρα Ντάνκαν, και από τα μέλη Χριστιάνα Γαλανοπούλου ιστορικό τέχνης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MIR Festival, Μαριέλα Νέστορα, χορογράφο, Φρόσω Τρούσα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Arc for Dance Festival και Dance Cultural Centre και Γιώργο Βουδικλάρη κριτικό θεάτρου και χορού, «κινήθηκε με βάση την από 21ης Μαΐου 2018 προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η λειτουργία του θεσμού των επιχορηγήσεων, με στόχους», μεταξύ άλλων, «την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής χορευτικής κοινότητας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση των συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας, την κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα, την ενθάρρυνση των συνεργασιών με καλλιτέχνες, φορείς και σχήματα του εξωτερικού». «Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της», συνεχίζει η ανακοίνωση, «η γενική κατεύθυνση των αποφάσεων της Επιτροπής καθορίστηκε από το υλικό, την προεργασία και τον σχεδιασμό των προτάσεων που κατατέθηκαν, με βάση τα σαφή κριτήρια που έθετε η προκήρυξη του Υπουργείου. Προτεραιότητα δόθηκε σε αιτήσεις που αφορούσαν νέες παραγωγές και όχι παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν».

«Η Επιτροπή προσπάθησε να αξιοποιήσει το ποσόν που διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού με τρόπο που να επιτρέπει την ανάπτυξη ενός πολυφωνικού τοπίου, που να περιλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις του σύγχρονου χορού και ένα, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο εύρος αισθητικών τάσεων, ηλικιών, εμπειρίας και καταγεγραμμένης πορείας. Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπίου του χορού στην Ελλάδα σήμερα και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξή του, η Επιτροπή εντάσσει επίσης στην πολυσυλλεκτική της επιλογή και έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό νέων ή ανερχόμενων ομάδων, οι οποίες παρουσιάζουν μια δυναμική ανάπτυξης και καινοτόμου γραφής, ενώ για δεύτερη χρονιά να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση και των κοινοτήτων του χορού που δραστηριοποιούνται εκτός της Αττικής», πληροφορεί, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο