2 Μαΐ 2018

Το ΤΑΣΕΗ προσλαμβάνει νέα Γραμματεία - Αποκλείονται ηθοποιοί και πρέπει να είναι έως 50 ετών


Διαγωνισμό για την θέση της Γραμαματείας των γραφείων του, προκηρύσσει το ΤΑΣΕΗ. ...
Η θέση δεν αφορά σε ηθοποιούς, αλλά ανακοινώνεται για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάδοσή της από όλους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΣ του ΤΑΣΕΗ.


Ανακοίνωση για πρόσληψη γραμματέα του ΤΑΣΕΗ

Το ΤΑΣΕΗ, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του, προκηρύσσει διαγωνισμό για την θέση της γραμματείας των γραφείων του, με έδρα την οδό Κάνιγγος 33, 2ος όροφος, Αθήνα.

Προϋποθέσεις για την θέση, είναι ο/η υποψήφιος/α:

Να έχει ηλικία από 25-50

Αν είναι άντρας, να έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Να διαμένει στην Αθήνα

Να κατέχει προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση*

Να ΜΗΝ είναι ηθοποιός**

Να γνωρίζει χειρισμό Η/Υ και περιφερειακών αυτού

Να κατέχει την Αγγλική σε πολύ καλό επίπεδο.

Να είναι επικοινωνιακός/ή.

Λόγω περιορισμένων οικονομικών του Οργανισμού, θα εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα του/της υποψηφίου για καθαριότητα και τακτικότητα των γραφείων του.

*Θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες που θα έχουν προηγούμενη εμπειρία ειδικά σε γραμματειακή θέση φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

**Βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και για λόγους αποφυγής επαγγελματικού κωλύματος, αλλά και για την πολυσυλλεκτικότητα, ο/η υποψήφιος γραμματέας, δεν μπορεί να είναι ηθοποιός ή να έχει ασκήσει το επάγγελμα στο παρελθόν.

Το ωράριο εργασίας είναι πάντα πρωινό και μόνο καθημερινές.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέσουν το βιογραφικό τους με φωτογραφίες

στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ αυτοπροσώπως ή

μέσω e-mail στο tasei1917@yahoo.gr

Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών είναι 10 ημέρες και ορίζεται από την Τετάρτη 2 Μάη 2018 μέχρι και την Παρασκευή 11 Μάη 2018.

Μετά την λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν από τα βιογραφικά τους, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ, παρουσία μελών του ΔΣ του. Στην συνέντευξη θα συζητηθούν και όλες οι παράμετροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του μισθολογικού και ασφαλιστικού, καθώς και οι αρμοδιότητες κλπ.

Με την τελική επιλογή θα ακολουθήσει και σχετική εκπαίδευση του/της νέου γραμματέα των γραφείων του Οργανισμού.

Μετά την τελική επιλογή του/της υποψηφίου για την θέση της γραμαμτείας, όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν απαντητικό e-mail.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ, στην επίσημη σελίδα του ΤΑΣΕΗ στο Facebook, όπως και στα αντίστοιχα γραφεία και μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης του ΣΕΗ.

Το ΔΣ του Τ.Α.Σ.Ε.Η
Πηγή

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο