7 Μαρ 2017

Προκήρυξη για 1314 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους


Στην έγκριση 1.314 θέσεων εποχικού προσωπικού με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας προχώρησε το...
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, “εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα επτά μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο”. 

Οι θέσεις αφορούν ημερήσιους φύλακες, νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων, προσωπικό καθαριότητας, καθώς και εργατικό προσωπικό και κατανέμονται ως εξής: 

• ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 1.168 θέσεις • ΔΕ Νυκτοφυλάκων, 132 θέσεις, • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, επτά θέσεις, • ΥΕ Εργατών, πέντε θέσεις, και • ΤΕ Λογιστών, δύο θέσεις. 

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών και θα ενισχύσουν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και με διευρυμένο ωράριο εργασίας κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο