29 Φεβ 2016

Επί τάπητος η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού


Μελέτη για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δημοσιοποιεί το κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτιστικός τουρισμός ....αποτελεί μία από τις ταχύτερα και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ξεκινώντας από τα στοιχεία επισκεψιμότητας (αριθμοί εισιτηρίων) των μεγαλύτερων μουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2012 διαπιστώνεται, ότι οι αριθμοί των ανθρώπων που επισκέπτονται τα ελληνικά μουσεία και τους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους υπολείπονται κατά πολύ αυτών που επισκέπτονται τους αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι άξιο απορίας, το γεγονός ότι το Κολοσσαίο και ο περιβάλλων χώρος του στη Ρώμη έχουν σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με την Ακρόπολη.

Εστιάζοντας στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων, η μελέτη κάνει λόγο για υστέρηση της χώρας μας στον άξονα των υποδομών.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζει, ότι για να πάει κάποιος από τη Ρώμη στην Πομπηία, απλά παίρνει το τραίνο από το κέντρο της πόλης, ενώ για να πάει κάποιος από την Αθήνα στην Επίδαυρο χρειάζεται ολόκληρο σχέδιο επί χάρτου.

Σημαντική παράμετρος που βοηθά την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων είναι ο εσωτερικός τουρισμός, με τη μελέτη να σημειώνει ότι πρόσφατα έγινε αυτό αντιληπτό στην Ελλάδα.

Πράγματι, ενώ, για παράδειγμα, στη Γαλλία το 40% των διανυκτερεύσεων στα κάθε είδους ξενοδοχειακά καταλύματα και το 40% των τουριστικών εσόδων προέρχεται από Γάλλους οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν διακοπές στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα αυτοί οι αριθμοί φαντάζουν εξωπραγματικοί.


Ριζική μεταρρύθμιση

Το ΚΕΠΕ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι απαιτείται μια ριζική μεταρρύθμιση, ενοποίηση και, κυρίως, απλοποίηση των πολυάριθμων δομών, διασυνδέσεων, επικαλύψεων κ.λ.π της κεντρικής διοίκησης όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εποπτεύονται από το κράτος.

Απαιτείται επίσης και ένας νέος, σύγχρονος, ευέλικτος και αποτελεσματικός κανονισμός λειτουργίας των ίδιων των πολιτιστικών χώρων που εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος, τονίζει χαρακτηριστικά.

Έχει επίσης προταθεί η ανάγκη για την εξεύρεση μηχανισμών ώστε ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία δημιουργεί ο πολιτιστικός τουρισμός σε ένα γενικότερο επίπεδο στην περιοχή του να επιστρέφουν στους πολιτιστικούς χώρους οι οποίοι τα δημιούργησαν.

Μία άλλη ιδέα είναι οι πολιτιστικοί χώροι να έχουν τη δυνατότητα να κρατούν ένα ποσοστό από τα έσοδά τους και να το διαχειρίζονται οι ίδιοι προκειμένου να αναπτυχθούν τουριστικά, αλλά και πολιτιστικά, ακόμα περισσότερο.

Σε συνδυασμό με ένα νέο διοικητικό πλαίσιο, απαιτείται και η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ανάδειξη και περαιτέρω τουριστική και γενικότερη οικονομική εκμετάλλευση του πολιτιστικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, απαιτείται λοιπόν η κατάλληλη στελέχωση αλλά και η συνεχής επανεκπαίδευση και βελτίωση του επιπέδου του συνόλου του προσωπικού, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις των καιρών και να κάνει τον χώρο ακόμα πιο ελκυστικό στους επισκέπτες.

Στις προτάσεις για αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται και η πρόταση του ΚΕΠΕ για την εκμετάλλευση των ανασκαφών.


Οι ανασκαφές 

Γίνονται τόσες πολλές ανασκαφές στην Ελλάδα, σε τόσα πολλά και όμορφα μέρη και είναι τόσο ενδιαφέρουσες, ώστε ο χώρος τους θα μπορούσε κάλλιστα να τροποποιηθεί κατάλληλα προκειμένου να δέχεται επισκέπτες και να τους παρέχει τη σχετική ξενάγηση, σημειώνει.

Στην προσπάθεια της υποστήριξης και της ευρύτερης δυνατής προβολής του ελληνικού πολιτιστικού τουρισμού, καθώς επίσης και της συνεπαγόμενης αύξησης των άμεσων και έμμεσων εσόδων από αυτόν, το ΚΕΠΕ, αναφέρει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης η σύλληψη, η επεξεργασία, η δημιουργία και η επιθετική προώθηση στις αγορές, κυρίως του εξωτερικού, ποικίλων και ειδικών προγραμμάτων αποκλειστικά πολιτιστικού τουρισμού.

Τα προγράμματα αυτά πρέπει, και είναι πολύ εύκολο, να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων των εν δυνάμει επισκεπτών


Θρησκευτικός τουρισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θρησκευτικό τουρισμό με τη μελέτη να τονίζει ότι στην Ελλάδα πληρούνται και με το παραπάνω, όλες οι προϋποθέσεις, τόσο οι ενδογενείς (πάρα πολλά και σημαντικότατα θρησκευτικά προσκυνήματα και, μάλιστα, σε πανέμορφα μέρη) όσο και οι εξωγενείς (από πλευράς ενδιαφέροντος, αριθμών επισκεπτών και γεωγραφικής τους γειτνίασης).

Στόχος είναι αυτού του είδους ο τουρισμός να αποτελέσει αναπόσπαστο και ποσοτικά πολύ υπολογίσιμο μέρος του πολιτιστικού μας τουρισμού.
ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο