16 Απρ 2014

Εθνική Λυρική Σκηνή - Ακροάσεις οργάνων 2014

Ακροάσεις οργάνων από την Λυρική Σκηνή για την χρονιά 2014.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακροάσεις για... βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα, φλάουτα (με υποχρέωση σε πίκολο και άλτο), όμποε (με υποχρέωση σε αγγλικό κόρνο), κλαρινέτα (με υποχρέωση σε κλαρινέτο σε μι ύφεση και μπάσο κλαρινέτο), φαγκότα (με υποχρέωση σε κόντρα φαγκότο), κόρνα, τρομπέτες, τρομπόνια (τενόρο με υποχρέωση στο μπάσο), τούμπες, τύμπανα-κρουστά, άρπες για τους εξής σκοπούς:

• Κάλυψη αναγκών της Ο.Λ.Σ., όπως αυτές προκύψουν από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό της Ε.Λ.Σ.

• Στελέχωση ορχηστρικών συνόλων κατά περίπτωση για τις ανάγκες παραγωγών της Ε.Λ.Σ. (παιδική σκηνή, opera studio, περιοδείες, καλλιτεχνικές δράσεις και όσες εκδηλώσεις και παραστάσεις προγραμματίσει η Ε.Λ.Σ.)

• Μελλοντική στελέχωση της ορχήστρας εκπαιδευτικών προγραμμάτων (επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση») και πλήρωση κενών θέσεων του τρέχοντος κύκλου, εφόσον αυτές προκύψουν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 Η ένταξη και η μετακίνηση στα διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα γίνεται κατά την κρίση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Δεν αποκλείεται η διενέργεια συμπληρωματικών ακροάσεων για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς, εάν αυτό προκύψει από τις ανάγκες του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Ε.Λ.Σ.

 Η συμμετοχή στην ορχήστρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στις υπόλοιπες παραγωγές της Ε.Λ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ:

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 1) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα και 2) σε ένα υποχρεωτικό έργο που καθορίζεται για κάθε όργανο ως εξής:

• Βιολιά: W. A. Mozart, ένα από τα παρακάτω κοντσέρτα για βιολί:

1) αρ. 4 σε ρε μείζονα ΚV 218, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

2) αρ. 5 σε λα μείζονα ΚV 219, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Βιόλες: F. A. Ηοffmeister κοντσέρτο σε ρε μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

ή C. Stamitz κοντσέρτο σε ρε μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Βιολοντσέλα: J. Haydn, ένα από τα παρακάτω κοντσέρτα για βιολοντσέλο:

1) αρ. 1 σε ντο μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

2) αρ. 2 σε ρε μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Κοντραμπάσα: C. D. Dittersdorf κοντσέρτο σε μι μείζονα, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Φλάουτα: A. Vivaldi, κοντσέρτο για πίκολο φλάουτο σε ντο μείζονα RV 443, 2ο μέρος

και W. A. Mozart, ένα από τα παρακάτω κοντσέρτα για φλάουτο:

1) κοντσέρτο σε ρε μείζονα ΚV 314, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

2) κοντσέρτο σε σολ μείζονα ΚV 313, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Όμποε: W. A. Mozart κοντσέρτο σε ντο μείζονα ΚV 314, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Κλαρινέτα: W. A. Mozart κονσέρτο σε λα μείζονα ΚV 622, 1ο μέρος και 2ο μέρος

• Φαγκότα: W. A. Mozart κοντσέρτο σε σι ύφεση μείζονα ΚV 191, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος

• Κόρνα: W. A. Mozart κοντσέρτο αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα ΚV 495, 1ο μέρος με cadenza και 2ο μέρος ή R. Strauss κοντσέρτο αρ. 1 σε μι ύφεση μείζονα, 1ο και 2ο μέρος

• Τρομπέτες: J. Haydn κοντσέρτο σε μι ύφεση μείζονα, 1ο και 2ο μέρος

ή J. Hummel κοντσέρτο σε μι ύφεση μείζονα, 1ο και 2ο μέρος

• Τρομπόνια: F. David κοντσερτίνο για τρομπόνι τενόρο σε μι ύφεση μείζονα 1ο και 2ο μέρος και E. Sachse κοντσερτίνο για μπάσο τρομπόνι σε φα μείζονα, 1ο και 2ο μέρος

• Τούμπες: R. Vaughan Williams κοντσέρτο για τούμπα σε φα ελάσσονα, 1ο και 2ο μέρος

• Τύμπανα – Κρουστά: A. Jolivet κοντσέρτο για κρουστά, 1ο και 3ο μέρος (με συνοδεία πιάνου)

• Άρπες: C. D. Dittersdorf κοντσέρτο σε λα μείζονα 1ο και 2ο μέρος ή G. F. Händel κοντσέρτο σε σι ύφεση μείζονα, έργο 4 αρ. 6, 1ο και 2ο μέρος.

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στο θέατρο Ολύμπια (Ακαδημίας 59-61, 10679, Αθήνα) και στο κτίριο δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος/Καλλιθέα) κατά τις εξής ημερομηνίες:

• Βιολιά: 15 Μαΐου ή 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Βιολοντσέλα: 16 Μαΐου ή 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Βιόλες και Κοντραμπάσα: 20 Μαΐου ή 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Φλάουτα και όμποε: 21 Μαΐου ή 1 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Κλαρινέτα και Φαγκότα: 22 Μαΐου ή 2 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Τρομπέτες και κόρνα: 23 Μαΐου ή 2 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, θέατρο Ολύμπια

• Άρπες: 29 Μαΐου, ώρα 14:00, ή 2 Ιουλίου 2014 κτίριο δοκιμών Ε.Λ.Σ.

• Τύμπανα και κρουστά: 5 Ιουνίου ή 2 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, κτίριο δοκιμών Ε.Λ.Σ.

• Τρομπόνια και τούμπες: 12 Ιουνίου ή 2 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00, κτίριο δοκιμών Ε.Λ.Σ.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στις ημερομηνίες που θα ορίσει η Ε.Λ.Σ.

Η Ε.Λ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες και τον τόπο των ακροάσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 25/4/2014 μέχρι και τις 9/5/2014 από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι να παρευρίσκονται στον τόπο της ακρόασης κατά την ώρα της έναρξης αυτής.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους από τον φορέα εργασίας τους.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν δικό τους πιανίστα (συνοδό), εφόσον το δηλώσουν στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Διεύθυνσης Σκηνής (τηλ. 210 3601225 και 210 3633194), λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό, προκειμένου να ενημερωθούν για την δοκιμή-ες με τον πιανίστα της Ε.Λ.Σ..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Ο.Λ.Σ.

κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 3615121

Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο