10 Μαρ 2014

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για το Μέγαρο Μουσικής το 2014

Σε 3.000.000 ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) το 2014, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με βάση στοιχεία που ...
διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρούλα Ξουλίδου.

Όπως αναφέρει σε έγγραφό του ο κ. Σταϊκούρας με τις διατάξεις του Ν. 4093/2013, δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ, μέσω ειδικής χρηματοδότησης, μέχρι του ύψους που ανέρχονταν οι εν λόγω υποχρεώσεις στις 31.12.2011, και χορηγήθηκε ποσό ύψους 2.679.265 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στο σημείο αυτό διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις αυτές αφορούσαν μόνο λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού  και δεν σχετίζονται με τις ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες.

Αναφορικά με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ο κ. Σταϊκούρας γνωστοποιεί ότι με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του 2004, του 2005 και του 2007, παρασχέθηκε η εγγύηση του δημοσίου προς διασφάλιση δανείων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , ύψους 90.000.000 ευρώ και 60.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 95.000.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Καταλήγοντας, αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο περί κατάπτωσης εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Σταϊκούρας διευκρινίζει ότι «το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση αδυναμίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών να εξυπηρετήσει τις σχετικές δανειακές υποχρεώσεις του, προβαίνει στην εξόφληση των απορρεουσών εκ των ανωτέρω αποφάσεων εγγύησης, υποχρεώσεών του, βεβαιώνοντας, σε βάρος του ανωτέρω νομικού προσώπου, τα εκάστοτε καταβαλλόμενα ποσά, μέσω της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ως δημόσια έσοδα».


Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Η Ενημέρωση στην Ελλάδα και τoν Κόσμο